อิ่มนี้ มีคืน กับบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป เมื่อรับประทานครบ 500 บาทขึ้นไป

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ “DN5” วรรคตามด้วย “เลขบัตรเครดิต 16 หลัก” ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดค่าใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
ส่งมาที่ 061 384 5000
จะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)


หมายเหตุ: 
หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้พิมพ์เป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยม และเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,234.56 ให้พิมพ์ 1234 เท่านั้น
*ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ (ภายในวันที่จ่าย)


1 เม.ย. - 31 ก.ค. 61